You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ
Tác giả: Mark Twain
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
Dịch giả: Minh Châu
 

Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ Hoàng Tử Nhỏ Và Chú Bé Nghèo Khổ - Mark Twain