It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hạ Đỏ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hướng Dương
 

Hạ Đỏ Hạ Đỏ - Nguyễn Nhật Ánh