Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hạ Đỏ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hướng Dương
 

Hạ Đỏ Hạ Đỏ - Nguyễn Nhật Ánh