If love is a game, it has to be the hardest game in the world. After all, how can anyone win a game where there are no rules?

CODY MEYERS

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hạ Đỏ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hướng Dương
 

Hạ Đỏ Hạ Đỏ - Nguyễn Nhật Ánh