Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hạ Đỏ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hướng Dương
 

Hạ Đỏ Hạ Đỏ - Nguyễn Nhật Ánh