Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Hạ Đỏ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hướng Dương
 

Hạ Đỏ Hạ Đỏ - Nguyễn Nhật Ánh