Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Gió Lạnh Đầu Mùa
Tác giả: Thạch Lam
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Ngô Hồng
 

Gió Lạnh Đầu Mùa Gió Lạnh Đầu Mùa - Thạch Lam