Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Feathertop
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

Feathertop Feathertop - Nathaniel Hawthorne