He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đi Qua Hoa Cúc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Thanh
 

Đi Qua Hoa Cúc Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh