Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
 
Đi Qua Hoa Cúc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Minh Thanh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Đi Qua Hoa Cúc Đi Qua Hoa Cúc - Nguyễn Nhật Ánh