In order to heal others, we first need to heal ourselves. And to heal ourselves, we need to know how to deal with ourselves.

Thích Nhất Hạnh

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Đèn Đêm Thu
Thể loại: Tiểu Thuyết
 

Đèn Đêm Thu Đèn Đêm Thu - Nhiều Tác Giả