To read a book for the first time is to make an acquaintance with a new friend; to read it for a second time is to meet an old one.

Chinese Saying

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Thu Hiền
 

Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại Công Tử Bạc Liêu - Sự Thật Và Giai Thoại - Phạm Trung Nghĩa