Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Còn Khóc Ngon Lành
Tác giả: Lê Giang
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Kim Phượng
 

Còn Khóc Ngon Lành Còn Khóc Ngon Lành - Lê Giang