We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

 
 
 
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Cô Gái Đến Từ Hôm Qua - Nguyễn Nhật Ánh