Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn
Người đọc: Minh Thanh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn - Nguyễn Nhật Ánh