Đừng để tâm đến thất bại mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình.

Ngạn ngữ châu Phi

 
 
 
Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn
Người đọc: Minh Thanh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn - Nguyễn Nhật Ánh