Mỗi con người có 03 loại tính cách: tính cách anh ta phô bày, tính cách anh ta có, và tính cách anh ta nghĩ anh ta có.

Alphonse Karr

 
 
 
Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn
Người đọc: Minh Thanh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn - Nguyễn Nhật Ánh