Tôi tin những muộn phiền và thất bại đến với mình là nền tảng giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống ở một mức cao hơn.

Anthony Robbins

 
 
 
Chiếc Chìa Khóa Vàng
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngô Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Chiếc Chìa Khóa Vàng Chiếc Chìa Khóa Vàng - Đỗ Đức Hiếu