Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bức Trang Của Em Gái Tôi
Tác giả: Tạ Duy Anh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Huỳnh Giang
 

Bức Trang Của Em Gái Tôi Bức Trang Của Em Gái Tôi - Tạ Duy Anh