Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality.

Viktor E. Frankl

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bức Trang Của Em Gái Tôi
Tác giả: Tạ Duy Anh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Huỳnh Giang
 

Bức Trang Của Em Gái Tôi Bức Trang Của Em Gái Tôi - Tạ Duy Anh