The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

 
 
 
Bức Trang Của Em Gái Tôi
Tác giả: Tạ Duy Anh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Huỳnh Giang
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bức Trang Của Em Gái Tôi Bức Trang Của Em Gái Tôi - Tạ Duy Anh