My test of a good novel is dreading to begin the last chapter.

Thomas Helm

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bố Trẻ
Tác giả: Paul Reiser
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Mạnh Linh
Dịch giả: Hà Hải Châu
 

Bố Trẻ Bố Trẻ - Paul Reiser