Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bồ Câu Không Đưa Thư
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hoàng Anh
 

Bồ Câu Không Đưa Thư Bồ Câu Không Đưa Thư - Nguyễn Nhật Ánh