Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms

 
 
 
Bồ Câu Không Đưa Thư
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Hoàng Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Bồ Câu Không Đưa Thư Bồ Câu Không Đưa Thư - Nguyễn Nhật Ánh