Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bí Mật Của May Mắn
Tác giả: Alexandre Dumas
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Huỳnh Giang
 

Bí Mật Của May Mắn Bí Mật Của May Mắn - Alexandre Dumas