Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bí Mật Của May Mắn
Tác giả: Alexandre Dumas
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Huỳnh Giang
 

Bí Mật Của May Mắn Bí Mật Của May Mắn - Alexandre Dumas