Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Benito Cereno
Tác giả: Herman Melville
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

Benito Cereno Benito Cereno - Herman Melville