If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Nguyễn Minh Lộc
 

Bàn Có Năm Chỗ Ngồi Bàn Có Năm Chỗ Ngồi - Nguyễn Nhật Ánh