Not all of us have to possess earthshaking talent. Just common sense and love will do.

Myrtle Auvil

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Bàn Có Năm Chỗ Ngồi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Nguyễn Minh Lộc
 

Bàn Có Năm Chỗ Ngồi Bàn Có Năm Chỗ Ngồi - Nguyễn Nhật Ánh