You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

Unknown

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
An Occurrence at Owl Creek Bridge
Tác giả: Ambrose Bierce
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

An Occurrence at Owl Creek Bridge An Occurrence at Owl Creek Bridge - Ambrose Bierce