One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
A Municipal Report
Tác giả: O. Henry
Thể loại: Truyện Ngắn
Người đọc: Shep O’Neal
 

A Municipal Report A Municipal Report - O. Henry