Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston ChurchillBạn cần login để xem nội dung trang này.