Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr PorscheBạn cần login để xem nội dung trang này.