Để leo dốc cao, cần chầm chậm trước tiên.

Shakespeare

 
 


Bạn cần login để xem nội dung trang này.