However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
 
Bạn chưa đăng nhập. Click vào đây để đăng nhập