Let your bookcases and your shelves be your gardens and your pleasure-grounds. Pluck the fruit that grows therein, gather the roses, the spices, and the myrrh.

Judah Ibn Tibbon

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Ngón Sở Trường
ột thanh niên thất nghiệp đọc báo thấy một tiệm giày cần người bán hàng, bèn đến xin làm. Sau một vài câu hỏi, ông chủ tiệm nhận thấy người đến xin việc rất lịch sự, nhã nhặn và có vẻ tháo vát, liền hỏi thêm rằng: « Ông có giấy chứng chỉ không? »
Người xin việc xuất trình ngay giấy tờ khen thưởng của anh với ông chủ. Xem xong, ông liền hỏi: « Ông biết nói tiếng Anh? »
- Thưa ông vâng ạ.
- Ông biết cách làm cho khách hàng phải bằng lòng mua hàng trước khi ra khỏi cửa tiệm không?
- Thưa ông, tôi thạo lắm.
- Ông có biết nói dối nếu xét ra cần phải có để đạt tới kết quả không?
- Thưa ông, đó là ngón sở trường của tôi.
Với những ưu điểm đó, thanh niên này được nhận vào làm bán hàng tại tiệm giày ngay. Suốt một tuần, nhân viên bán hàng này đã làm tròn nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Một hôm, có một bà người Anh vào tiệm mua hàng thì ông chủ tiệm mới biết rõ tẩy thanh-niên làm công của ông không biết lấy một tiếng Ăng-lê. Tức thì ông chủ tiệm tức giận quát mắng rằng: « Thế mà ông dám tuyên bố là biết tiếng Ăng-lê, vậy ra ông đã lừa dối tôi một cách vô lương tâm ».
- Thưa ông tôi đâu có lừa ông.
- Không lừa mà khi xin việc anh bảo anh biết nói tiếng Anh.
- Thưa ông, tôi đã nói với ông rằng nói dối là ngón sở trường của tôi nếu xét ra cần để đi tới thành công.
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam