You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Quá Cẩn Thận
ột bà nọ có thai lần thứ tư. Bốn lần cũng đều đến khám tại bệnh viện một bác-sĩ, nhưng bà ta chưa làm lễ cưới. Bác-sĩ thấy cần phải khuyên bảo bà ta: « Thưa bà những đứa con của bà đều không có cha nhìn nhận. Đã bốn lần rồi, thế sao bà…? »
Bà nọ đáp: « Nhưng vẫn người ấy là cha của bốn đứa con tôi cả đó ».
- Thế sao bà vẫn chưa làm lễ cưới với ông ấy? Ông ta không muốn à?
- Hắn muốn lắm chứ! Ấy là tại tôi còn lo ngại đó.
- Tại sao?
- Tôi còn để chờ xét xem hắn có đứng đắn không đã!
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam