The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Cái Gì Cứng Nhất
ột anh không râu, một hôm muốn xỏ chú có râu: « Đố anh biết ở đời cái gì cứng nhất? »
Anh có râu trả lời: « Đá cứng nhất! »
- Không, đá cứng mà nước chảy lắm cũng mòn.
- Thế sắt vậy?
- Sắt nung lửa cũng mềm!
- Thế thì chịu. Anh bảo cái gì cứng nhất?
- Râu cứng nhất.
- Lẽ nào râu lại cứng hơn sắt đá được?
- Anh coi, da mặt anh dầy bì bì ra thế kia, mà râu anh đâm lủng ra được, chẳng phải râu cứng nhất là gì?
Anh có râu tức lắm, nói: « Anh nói có lý. Nhưng râu cứng thì cứng chớ cũng không cứng bằng da mặt chú mày, vì râu cứng là thế mà không đâm lủng da mặt chú mày, da mặt chú mày nhẵn nhụi chẳng có râu gì hết. Thế chẳng phải là da mặt chú mày cứng nhất sao? »
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam