The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Tôi Đánh Con Cha
ng đưa cho thằng cháu nội hai xu, sai đi mua một đồng xu mắm tôm, và một đồng xu giấm. Nó hỏi ông nó: « Vậy chớ hai thứ đó có thể để chung vào một bát được không? »
Ông nó bảo: « Không, phải để riêng làm hai bát ».
Một lát sau, thằng bé quay trở về và hỏi ông: « Thế bát nào đựng giấm và bát nào đựng mắm tôm? »
- Bát nào cũng được.
Ông cụ đã tức. Một lát, thằng bé lại quay về: « Thế xu nào mua mắm tôm? xu nào mua giấm? »
Tức không chịu được nữa, ông lão đánh cho thằng cháu một trận. Một lát sau, bố thằng bé trở về, ông cụ đem chuyện đánh cháu ra nói lại. Tức thì bố thằng bé, không nói không rằng, một tay túm lấy tóc mình, một tay đánh vào đầu lia lịa. Ông cụ thấy thế, hỏi: « Ồ lạ, mày điên hay sao vậy? »
Thì bố thằng bé con trả lời: « Không phải điên đâu. Cha đánh con tôi thì tôi đánh con cha cho bõ tức, xem cha làm gì được tôi ».
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam