The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Hậu Uyển
hà sư trụ trì ở một ngôi chùa nọ, đã từ lâu vẫn để ý đến một bà vãi, một hôm bà vãi ấy đến lễ chùa. Nhà sư nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy có ai, nên khi lễ Phật xong, mới làm thơ bảo rằng:
Chùa vắng có ai mà,
Yêu nhau chút gọi là,
Rủ nhau ra hậu uyển,
Ta…!
Bà vãi thấy sự-tình nhà sư hổ-mang ấy, mới trả lời lại rằng:
Lẳng lơ cái mặt như,
Cóc nhái cũng chẳng từ.
Tu hành đâu có thế!
Hư!…
Trong lúc đó, thì một chú tiểu ở đâu đi lại bắt gặp và nghe được, nên tiểu ta mới dọa sư rằng:
Bữa nay có chuyện hay,
Sư ghẹo vãi ban ngày.
Bổn đồ không ai thấy,
May!…
Thấy việc bí mật mình bị lộ, nhà sư lúc đó mới phải năn nỉ chú tiểu rằng:
Chú tiểu thật là ngoan,
Chuyện thấy chớ nói càn.
Tới rằm cho ăn oản,
Van!…
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam