Những lần thất bại chính là hạt giống gieo mầm cho thành công sau này. Bạn có thể buồn nhưng đừng tuyệt vọng.

Khuyết danh

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Sợ Ma
ột thầy phù thủy, ngồi ăn cơm với vợ, vợ hỏi đùa: « Mình sợ ma quỉ không? »
Chồng nói: « Mày hỏi lạ! Tao đây làm nghề trừ ma, trừ quỉ, ma quỉ sợ tao thì có, chớ đời nào tao lại sợ nó bao giờ! »
Buổi nọ thầy phù thủy đi làm về khuya, bà vợ rình mò, nấp một bên đường, đem theo hòn than cháy đỏ hồng. Thấy chồng xách một cái đãy đầy những thủ, xôi, oản, chuối về qua tới bụi cây, liền cầm hòn than khẽ giơ cao lên dần dần. Thầy phù thủy đã sợ, nhưng còn tin phép mầu nên bỏ đãy xuống, vừa bắt quyết, vừa đọc thần chú rằng: « Yểm, thiên lý thu lai, vạn lý thu lai! »
Bà vợ thấy vậy cố nhịn cười và cầm hòn than, quơ đi, quơ lại mấy cái, rồi tung cao lại gần, lập lòe như ma trơi. Bấy giờ thầy ta mất hết hồn vía, cuống cuồng tụt cả khăn, bỏ cả đãy, vừa ù té chạy, vừa kêu la cầu cứu: « Yểm, thiên lý cha ơi! yểm, vạn lý cha ơi! »
Bà vợ thủng thỉnh lại lấy đãy đem về. Thầy không ngờ vực chi cả. Sáng sau đến bữa, bà vợ lấy những đồ ở trong đãy dọn ra.
Thầy phù thủy lấy làm ngạc nhiên vừa nhìn vừa lẩm bẩm một mình: « Thủ… giống thủ, xôi… giống xôi!… quái! »
Bà vợ bật cười mà bảo: « Thủ chẳng giống thủ, xôi chẳng giống xôi thì giống cái gì? Hay giống cái con ma tối qua!… »
Thầy biết mắc mưu vợ, ngồi cắm đầu xuống không dám ngửng lên nữa. Bởi thế người ta mới có câu giễu thầy:
Thầy thấy đom đóm,
Thầy nghĩ là ma,
Thầy bỏ thầy chạy,
Rơi khăn rơi đãy,
Rơi cả cục xôi.
Thầy ngồi thầy réo,
Ma bắt thầy đi,
Kim nhật kim thì,
Kim đương thỉnh giải.
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam