Most books, like their authors, are born to die; of only a few books can it be said that death hath no dominion over them; they live, and their influence lives forever.

J. Swartz

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Đêm Khuya Gà Gáy
ột anh chàng nọ, vợ anh mới ở cữ, cô em vợ được cha mẹ cho đến để đêm lại bồng cháu giúp chị. Vốn có máu băm-lăm, nên anh ta mới lén xuống chân giường định bò sang bên giường của cô em vợ nằm. Thấy động ở dưới đất, cô em nhìn ra, biết ngay là anh rể, mới vừa bồng cháu vừa ru rằng:
« À… ơi!
Đêm khuya gà gáy ó o,
Hỡi chàng quân tử kia bò đi đâu? »
Anh chàng ta nghe hát, cả thẹn, nên cũng đáp lại rằng:
« Đêm khuya gà gáy ó o,
Anh ngủ không được anh bò anh chơi ».
Cô em vợ thấy thế, tức thì lại ru cháu, và hát đối lại rằng:
« À… ơi!
Cháu ơi cháu ngủ cho no,
Đêm khuya gà gáy ó o,
Của dì, dì giữ ai bò mặc ai ».
Anh chàng ta mắc cỡ, phải câm họng và bò trở lại giường mình.
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam