Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Thiên Sinh Tự Nhiên
ng nhà giàu nọ có hai anh chàng rể. Chàng rể lớn là một nông dân thất học, tối ngày chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Còn anh rể nhỏ thì là một thư sinh, văn hay, chữ tốt, ăn nói câu gì cũng hay ho đáo để. Bởi thế mà ông yêu quí anh rể nhỏ này, và tỏ vẻ khinh miệt anh rể lớn. Mỗi khi nhà ông có việc mà hai anh rể đến thì anh rể nhỏ được cưng như cục ngọc, còn anh rể lớn thì thường bị la ỏm tỏi. Một bữa nọ, ông dẫn cả hai rể ra ngoài đồng, rồi lên núi. Mục đích đi chơi này của ông là để làm cho anh rể lớn phải phục và kính-trọng anh rể nhỏ.
Khi tới một ruộng lúa, ông hỏi anh lớn: « Này con, có biết tại sao mà thửa ruộng này lại lên tốt thế không? »
Anh rể lớn trả lời: « Cái đó là thiên sinh tự nhiên (trời sanh tự nhiên) ».
Anh rể lớn trả lời xong, ông nhà giàu lại hỏi anh rể nhỏ thì anh này trả lời: « Miếng ruộng này sở-dĩ nó lên tốt như thế là nhờ chủ nó siêng năng, biết cách bón phân và thường ngày làm cỏ và tát nước cho nó ».
Ông nhà giàu khen phải, rồi ông nhìn qua anh rể lớn mà lắc đầu. Khi đến quả núi, ông nhà giàu lại hỏi: « Hai con có biết tại sao chỗ đá này lại có meo lên không? »
Anh rể lớn trả lời: « Dạ thưa ba, cái đó là thiên sinh tự-nhiên ».
Anh rể nhỏ trả lời: « Dạ thưa ba, cái đó là do bị mưa nắng lâu ngày nên nó mới thành meo như vậy ».
Ông nhà giàu nghe hai anh rể trả lời, ông tấm tắc khen anh rể nhỏ: « Phải, con nói như vậy thì thật là chí lý ».
Và ông mắng anh rể lớn: « Mày thật là thằng ngu, hỏi đến chẳng biết cái chi cả ».
Khi trở về ngang một đám cỏ, ông lại hỏi: « Này hai con có biết tại sao đám cỏ này lại xanh tốt thế này, còn đám kia thì sao lại vàng héo như vậy? »
Anh rể lớn trả lời: « Dạ thưa ba, cái đó là thiên sinh tự-nhiên ».
Anh rể nhỏ trả lời: « Dạ thưa ba, đám cỏ này xanh tốt là vì nó mọc ở chỗ khuất ánh nắng mặt trời, còn đám kia thì nó bị mọc ở chỗ ngoài nắng quá, nên nó không thể mọc dài và lên xanh tốt được ».
Ông nhà giàu nghe xong, lại khen anh rể nhỏ và mắng anh rể lớn: « Mày thật ngu như con bò, chẳng biết một cái gì cả, cái gì cũng nói là thiên sinh tự nhiên. Mày hãy mở mắt ra mà trông thằng em đó, sao nó thì khôn, mà mày thì ngốc thế! »
Anh rể lớn trả lời: « Thế sao hàm râu của ba ở ngoài nắng mà nó cứ mọc dài mãi, còn của má ở trong mát hoài cũng chỉ thế mà thôi ».
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam