God be thanked for books! they are the voices of the distant and the dead, and make us heirs of the spiritual life of past ages.

W.E. Channing

 
 
 
 
 
Tác giả: Cử Tạ
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 95
Phí download: 9 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 403 / 13
Cập nhật: 2019-11-13 14:29:08 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Mồ Hôi Mực
ng hương-chức nọ tính thích ăn đậu đen luộc, song mắc phải chứng là sợ vợ như sợ cọp. Một hôm bà vợ đi khỏi. Ông ta ở nhà lấy đậu bỏ vào nồi luộc để ăn. Nhưng đậu vừa chín, ông ta chưa kịp ăn, bà vợ đã về. Sợ để vợ biết thì nguy, lúc đó, ông ta lại phải sắp sửa đi ra họp việc làng để tế thần, ông ta nghĩ ngay ra được kế rất thần diệu là trút ngay đậu vào mão-tế rồi đội lộn lên đầu để vợ khỏi trông thấy. Khi vò tế thần, nước đậu cứ rỏ xuống mặt ông ròng ròng. Có ông hương-chức khác thấy thế, hỏi tại sao, ông ta đáp: « Ấy tôi thường có chứng đổ hôi mực, nên hễ khi nào phải cử động nhiều thì nó chảy vậy đó!… »
Tiếu Lâm Việt Nam Tiếu Lâm Việt Nam - Cử Tạ Tiếu Lâm Việt Nam