Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
 
 
 
 
Tác giả: Lauren Weisberger
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: The Devil Wears Prada
Biên tập: Lê Huy Vũ
Số chương: 21
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1322 / 14
Cập nhật: 2017-05-18 15:54:55 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Lời Đề Tặng
Mến tặng ba người trên đời này đã thật sự tin
rằng cuốn sách của tôi có thể đọ với
CHIẾN TRANH VÌ HÒA BÌNH:
Cheryl, mẹ tôi, vì bà mà “hàng triệu cô gái sẵn sàng xin chết”,
Steve, cha tôi, một người điển trai, thông minh,
giỏi giang và tài ba, và ông khăng khăng
đòi tự viết dòng đề tặng này
và chị tôi là Dana, con gái rượu của ông bà
(trước khi tôi bắt đầu viết sách).
Quỷ Cái Vận Đồ Prada Quỷ Cái Vận Đồ Prada - Lauren Weisberger