Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

 
 
 
 
 
Tác giả: Admin
Thể loại: Tùy Bút
Upload bìa: Little rain
Số chương: 49
Phí download: 0 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 5640525 / 104388
Cập nhật: 2021-08-30 04:50:26 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Chương 3.05: Sửa Nội Dung Truyện Sai
ô tả nhiệm vụ
Vì nhiều lý do khác nhau, một số truyện trên thư viện isach.info có nội dung chưa chính xác (sai chính tả, thiếu dấu câu, ...). Nhiệm vụ này là để sửa những chỗ sai này.
Các bước thực hiện
1. Mở truyện có nội dung bị sai
2. Click chuột vào Sửa gần tiều đề truyện (link chỉ hiện lên khi bạn login)
3. Sửa nội dung bị sai
4. Click Lưu Lại (hoặc Bỏ Qua nếu không muốn thay đổi)
5. Sau khi ban biên tập xem xét và chấp nhận (hoặc từ chối nếu không hợp lệ), những thay đổi của bạn sẽ được thay thế, ebook sẽ được tạo ra cho mọi người cùng đọc.
Sửa Sai
Hướng Dẫn Sử Dụng iSach.info Hướng Dẫn Sử Dụng iSach.info - Admin Hướng Dẫn Sử Dụng iSach.info