Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Aziz Nesin
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1236 / 27
Cập nhật: 2022-06-04 17:45:23 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Đừng Quên Mua Dây Thun Cho Quần Đùi Nhé! Đừng Quên Mua Dây Thun Cho Quần Đùi Nhé! - Aziz Nesin Đừng Quên Mua Dây Thun Cho Quần Đùi Nhé!