Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

 
 
 
 
 
Thể loại: Truyện Ngắn
Biên tập: Little Rain
Upload bìa: Nhật Trường
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 7299 / 323
Cập nhật: 2015-09-12 18:38:35 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Đảo Đảo - Nguyễn Ngọc Tư Đảo