If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Quang Tử
Thể loại: Khoa Học
Nguyên tác: Bệnh Viện Trả Về Phật Pháp Cứu Sống
Biên tập: Ngoc Khanh
Upload bìa: Ngoc Khanh
Số chương: 25
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 310 / 80
Cập nhật: 2020-06-24 21:50:04 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Chương 19
IẢM NGUY CẤP CỦA BỆNH TÌNH NHỜ
PHÓNG SINH
Thái Chung Câu
(Trích Nhân quả báo ứng, những điều mắt thấy tai nghe_ Tịnh Tùng)
Mẹ tôi là cư sĩ Dương Kì Hiền, người Trấn Giang tỉnh Giang Tô. Năm Dân Quốc thứ 22, nghe lời khuyên của tôi bà chuyên tu Tịnh Độ, tự đặt ra thời khoá cho mình, lúc mới đầu mỗi ngày bà niệm 1000 câu Phật hiệu, dần dần tăng lên hơn 3 vạn câu, lại trì Bát Nhã Tâm Kinh và chú Vãng Sinh hơn 100 lần. Sau đó, bà đến đảnh lễ Pháp sư Toàn Lăng trụ trì chùa Niêm Hoa ở Bắc Bình xin quy y Tam Bảo, phát thệ nguyện tu tập tinh tấn hơn.
Đầu tháng 9 năm Dân Quốc thứ 24, bà bị trúng bệnh dịch rất nặng, vả lại người già sức đề kháng yếu, khiến bà càng nghiêm trọng hơn, khi bệnh phát mạnh, nhìn bà rất đáng thương, thân thể tái ngắt, tinh thần mê mê man man, tôi ngồi bên giường niệm Phật, giúp cho bà chính niệm, tối đó tôi nhất tâm trì niệm thánh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, cầu Ngài gia hộ cho bà được bình phục. Thấy mẹ ngủ nên tôi cũng tranh thủ chợp mắt một chút, khi vừa chợp mắt liền thấy có một vị mặc đồ trắng đến an ủi, vỗ về mẹ, mẹ tôi rên ư ử vài tiếng rồi ngủ tiếp.
Đến ngày thứ 11, bệnh tình mẹ tôi lại càng nghiêm trọng hơn, tôi bảo vợ ra chợ mua cá chép, lươn, ốc… mỗi loại đều rất nhiều, sau khi quy y cho chúng, tôi vừa niệm Phật vừa thả chúng xuống sông Trường Giang, lại nguyện đem công đức này cầu cho mẹ được bình phục, nếu tuổi thọ của bà đã hết thì hồi hướng công đức cho bà siêu sinh Tịnh Độ.
Tôi đi phóng sinh vừa về đến cửa thì đã thấy mẹ ngồi trên giường như người không có bệnh tật gì cả. Đêm đó tôi lại hai lần thấy vị mặc đồ trắng, ba lần nghe mùi hương lạ trên giường mẹ, sáng hôm sau bệnh tình của mẹ được bớt hẳn.
Bệnh Viện Trả Về Phật Pháp Cứu Sống Bệnh Viện Trả Về Phật Pháp Cứu Sống - Quang Tử Bệnh Viện Trả Về Phật Pháp Cứu Sống