There is a great deal of difference between an eager man who wants to read a book and a tired man who wants a book to read.

G.K. Chesterton

 
 
 
 
 
Tác giả: Peter Lerangis
Thể loại: Trinh Thám
Nguyên tác: 39 Clues #3 - The Sword Thief
Dịch giả: Dương Thụ
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 19
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 107 / 11
Cập nhật: 2020-05-03 18:20:17 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
39 Manh Mối Phần 3 - Kẻ Đánh Cắp Gươm 39 Manh Mối Phần 3 - Kẻ Đánh Cắp Gươm - Peter Lerangis 39 Manh Mối Phần 3 - Kẻ Đánh Cắp Gươm