Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

 
 
 
 
Danh Mục Tác Giả
Tác Giả (Số Tác Phẩm)

Dân gian (398)


Dao Ky (1)Delli (1)
Delly (2)


Devil (1)
 
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info