Love, like a mountain-wind upon an oak, falling upon me, shakes me leaf and bough.

Sappho

 
 
 
 
Xướng Ca Thi
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
 
Hãy ngồi yên lặng đó
Ta về nhé em yêu
Tình xa như bóng nắng
Bên kia quả địa cầu
Dăm nụ cười héo hắt
Gửi cho nhau, lòng đau !
 
Hãy ngồi yên lặng đó
Ta về nhé em yêu
Tình xiêu như nắng xế
Trong hai vuông hồn chiều
Tia mắt nào ấm đủ
Đôi cuộc đời xế xiêu ?
 
Hãy ngồi yên lặng đó
Ta về nhé em yêu
Ngồi gầy thêm vóc ốm
Thấm thía từng hắt hiu
Đời cho em phấn sáp
Mốt mai thành rong rêu
Đời cho ta tài tử
Rồi tan theo bọt bèo
Đời trong khi hạnh ngộ
Đã nghìn trùng xa nhau !
 
2.
 
Dù sao, mình cũng đã
Cho nhau những tạm cười
Những nhất thời mê mệt
Những nhất thời... mại hơi !
 
Dù sao, mình cũng đã
Cám ơn nhau, ơn đời
Cám ơn kim định mệnh
Khâu khíu sầu chung đôi
Cám ơn hai là một
(Dù đã một đãi bôi
Rồi là một tả tơi!)
 
Dù sao, mình cũng đã
Cám ơn nhau, cần nhau
Mắt môi nhau mộng du
Sống cho nhau, dù sao...
 
3.
Đời vàng hong cũng đã
Khô tóc nước hoa người
Đời dối gian cũng đã
Dạy người nhuyễn lả lơi
Đời lang tâm cũng đã
Dạy người chớ tin ai
Đời phù du cũng đã
Dạy người hưởng đi thôi !
 
Nhưng đời oằn oại đã
Dạy ta sống cho người...
 
4.
 
Hãy ngồi yên lặng đó
Ta về nhé em yêu
Ngồi nghe từng gốc tóc
Bạc phần đời quạnh hiu
Nghe tế bào da thịt
Chẳng như da trời chiều
Lột thành mai khác được !
Ta về nhé em yêu...
 
(Westminster, Ca. ngày 23/7/87)
Chuông Mơ)