If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

 
 
 
 
Xuân Không Đến
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thôi thì cứ xem đời là trôi chảy
Tiếc làm chi khi tình đã muộn màng
Xuân không đến vui gì bầy én liệng
Mỏi cánh đời không níu nổi mùa xuân