"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Xuân Chiến Khu
Tập thơ Huỳnh Văn Nghệ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xuân vẫn về đây giữa chiến khu
Rừng thiêng nay bỗng hết âm u
Núi non hớn hở thay màu áo
Suốt biếc ngân reo chuỗi hạt châu
 
Ánh sáng tưng bừng trên lá non
Chim đồi mát giọng hát vén von
Xa xa vọng gác thùng nhịp trống
Bướm giật mình bay: những mảnh hồn
 
Chiếc sĩ từng đoàn dưới nắng tươi
Bên hoa ngồi kể chuyện, nô cười:
“- Xuân sau ăn tết nơi đâu nhỉ?
- Tùy bóng cờ kia sẽ trả lời”.
 
Phấp phới cờ bay dưới gió xuân
Quân ca từng khúc nhịp xa, gần
Từng đoàn chiến sĩ đi ra trận
Có bướm chim đưa tận núi rừng.
 
Tết kháng chiến đầu tiên
Chiến khu Đ -1946