I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Xuân Ban Mai
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bình minh ló dạng cuối trời Đông
Sương khói lung linh toả ánh hồng
Thấp thoáng mây vờn non bát ngát
Nhấp nhô gió lượn nước mênh mông
Én về trổi khúc chia mong đợi
Nhạn đến gieo vần cách ngóng trông
Ríu rít chim muông đan cánh vỗ
Hoà chung nhịp điệu đón Xuân nồng!