Trong mỗi khó khăn đều ẩn chứa một cơ hội.

Albert Einstein

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Vu Vơ
Tác giả: Tế Hanh
Tập thơ Tế Hanh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tàu đi, đến những ga.
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn-biệt,
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa.
 
Tôi thấy tôi thương những chiếc tàu
Ngàn đời không đủ sức đi mau;
Có chi vương vấn trong hơi máy,
Mấy chiếc toa đầy khổ đaụ
 
Bánh nghiến lăn lăn qúa nặng-nề;
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê;
Lâu lâu còi rúc nghe rền rĩ:
Lòng cũa người đi kéo kẻ về.
 
Kẻ về không nói bước vương vương....
Thương nhớ lan xa mấy dặm trường.
Lẽo đẽo tôi về theo bước họ,
Tâm-hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương.