Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Vọng Thiên San
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Khương Hữu Dụng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
望天山
 
遙望天山風景好,
紫霞白雪抱青山。
朝陽初出赤如火,
萬道紅光照世間。
 
Vọng Thiên San
 
Dao vọng Thiên San phong cảnh hảo,
Tử hà, bạch tuyết bão thanh san.
Triêu dương sơ xuất xích như hoả,
Vạn đạo hồng quang chiếu thế gian.
 
Dịch nghĩa
Vời trông Thiên San, phong cảnh thực đẹp,
Ráng tía, tuyết trắng ôm ngọn núi lam.
Mặt trời buổi sáng mới mọc, đỏ như lửa,
Muôn tia ánh hồng tỏa khắp thế gian.
 
Vời trông Thiên San
 
Xa ngắm Thiên San phong cảnh đẹp,
Ráng đào, tuyết trắng ấp non lam.
Mặt trời mới mọc đỏ như lửa,
Muôn ánh hồng soi khắp thế gian.
Chú thích
Thiên San: dãy núi hùng vĩ quanh năm tuyết phủ ở khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Ngày 1 tháng 8 năm 1959, sau khi đi thăm Liên Xô, trên máy bay trở về Trung Quốc, nhìn thấy dãy núi Thiên Sơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tức cảnh làm bài thơ này.
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, NXB Văn học, 2004.