Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own.

William Hazlitt

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Vô Đề (Ii)
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Xuân Thuỷ
Tập thơ Xuân Thuỷ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
無題
 
山徑客來花滿地
叢林軍到鳥衝天
軍機國計商談瞭
攜桶皆童灌菜園
 
Vô đề (II)
 
Sơn kính khách lai hoa mãn địa
Tùng lâm quân đáo điểu xung thiên
Quân cơ quốc kế thương đàm liễu
Huề dũng giai đồng quán thái viên.
 
Không đề (II)
 
Đường non khách tới hoa đầy
Rừng sâu quân đến tung bay chim ngàn
Việc quân việc nước đã bàn
Xách bương dắt trẻ ra vườn hái rau.