We have more possibilities available in each moment than we realize.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Vô Đề 5
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Dù tròn, dù khuyết trăng vẫn đẹp
Dù nắng, dù mưa trời mãi xanh
Dù cho khổ đau hay hạnh phúc
Yêu em, tôi mãi mãi chân thành.
 
Hanoi, 13 Nov., 2002