Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Vô Đề 4
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nếu một ngày mưa chẳng muốn rơi
Để cho tôi ở nơi này đứng đợi
Một ngày mai, khi mà em trở lại
Và mưa sẽ lại rơi!
 
Hanoi, 27 Oct., 2002