Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Vô Đề 1
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngày em đến cũng là ngày thu đến
Hương thu bay ngan ngát trong lòng
Và thu qua, thì hai ta hai ngả
Hai phương trời với những nỗi nhớ mong
 
Hanoi, 15 Jun., 2002