Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Vịnh Thái Hồ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Khương Hữu Dụng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
詠太湖
 
西湖不比太湖美,
太湖更比西湖寬。
漁舟來去朝陽暖,
桑稻滿田花滿山。
 
Vịnh Thái Hồ
 
Tây Hồ bất tỷ Thái Hồ mỹ,
Thái Hồ cánh tỷ Tây Hồ khoan.
Ngư chu lai khứ triêu dương noãn,
Tang đạo mãn điền, hoa mãn san.
 
Dịch nghĩa
Tây Hồ không sánh được với Thái Hồ đẹp,
Thái Hồ so với Tây Hồ còn rộng hơn nhiều.
Thuyền đánh cá đi lại dưới nắng sớm ấm,
Dâu lúa đầy đồng, hoa đầy núi.
 
Vịnh Thái Hồ
 
Tây Hồ khôn sánh Thái Hồ đẹp,
Thái Hồ rộng vượt Tây Hồ xa.
Thuyền cá đi về trong nắng sớm,
Ruộng đầy dâu lúa, núi đầy hoa.
Chú thích
Thái Hồ là hồ nước lớn rộng 2425 ki-lô-mét vuông thuộc địa phận hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang của Trung Quốc. Thời Xuân Thu nó là ranh giới hai nước Ngô, Việt. Phong cảnh Thái Hồ tuyệt đẹp. Ngày 17-5-1961, Bác Hồ đi thuyền trên Thái Hồ và làm bài thơ này. Tây Hồ là hồ ở phía Tây sông Tiền Đường, trong thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, diện tích 5,6 ki-lô-mét vuông. Tên gọi ấy được phổ biến từ đời Đường. Cũng có thuyết cho rằng vì nhà thơ Tô Đông Pha đã ví cái đẹp của hồ ấy với vẻ đẹp của nàng Tây Thi nên hồ có tên là Tây Hồ.
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, NXB Văn học, 2004